Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şubesi Açıldı

Genel merkezi Ankara’da bulunan ve genel başkanlığını Av. Ali çelikkaya’nın yaptığı Türk Hukuk Enstitüsü’nün Malatya Şubesi Av. Alper Çitil Başkanlığında kuruldu

Malatya’da kurucu başkanlığını Avukat Alper Çitil’in üstlendiği Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şubesi Av. Arif Yıldız, Av. Taner Özhan, Av. Muhammed Afşin Arıkan, Av. İsmail Arıkan, Av. Emine Erol’un katılımıyla kuruldu. Enstitünün kurucu yönetim kurulunda aynı zamanda Malatya Barosu Disiplin Kurulu üyesi olan Av. Alper Çitil, Malatya Barosu Yönetim Kurulu üyesi olan Av. Gökhan Ulu ve Malatya Barosu Başkan Vekili olan Av. Onur Demez bulunuyor.

TÜRK HUKUK ENSTİTÜSÜ HAKKINDA
Enstitü hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Av. Alper Çitil, “ Türk Hukuk Enstitüsü Genel Merkezi 1977 yılında kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 05.10.1977 tarihli kararı ile Türk kelimesini kullanmasına izin verilmiştir. Kurulduğu günden bugüne Türk Hukukunun daha ileriye gidebilmesi, hukukumuzun milli bir bakış açısı ile temel değerlerimiz etrafında şekillenebilmesi, milli ve manevi hassasiyete sahip hukukçuların birlikte çalışabilecekleri bir ortamın temin edilmesi ve nihayetinde hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için tam 39 yıldır mücadele vermektedir. Bu mücadelemiz Malatya’da aynı çerçevede bu güne kadar olduğu gibi bu günden sonrada devam edecektir. Amacımız, Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine,  hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına milli ve manevi hassasiyete sahip hukukçularla el birliği ile katkıda bulunmaktır.  Enstitümüz, Türkiye Cumhuriyetinin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuk meseleleri inceler ya da incelettirir. Yasama ve idari alanlardaki düzenleme ve gelişmeler için çalışmalar yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri, merkezleri kurar, yönetir. Amacına ulaşmak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar, konferanslar ve toplantılar tertipler. Türk hukukunun temel ilkelerini, meselelerini ve bunların çözümlerini araştırmak, açıklamak, öğretmek ve bu alandaki resmi ve özel faaliyetlere yardımcı olmak için seminer, konferans, serbest ders, kurs ve benzeri programlı faaliyetler düzenler. Bu amaçlar doğrultusunda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türk Hukuk Enstitüsü Malatya Şubesi’nin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…